To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
  Rodzaj Dostępne do Cena Liczba
  Normalny

dostępnych: 8

już niedostępne 50,00 zł -
  Bilet dla członków ICF

dostępnych: 3

już niedostępne bezpłatny -

ICF Lublin serdecznie zaprasza na najbliższe Coaching Cafe: Między kreatywnością a twórczością. Coaching twórczości w praktyce.

Warsztat odbędzie się 07.12.2018r. w godz. 17.00 - 20.00. Zapraszamy do zapoznania sie ze szczegółami i do zapisów :)

Prowadząca Daniela Tagowska opisuje warsztat następująco:

Mottem i punktem wyjścia dla warsztatu są dwa cytaty. Pierwszy - poety, prekursora poezji codzienności - Leopolda Staffa:

"Jedyna godna rzecz na świecie: twórczość. A szczyt twórczości to tworzenie siebie".

Drugi - wypowiedź reżysera Krzysztofa Kieślowskiego:

"Miłość do drugiego człowieka, jakkolwiek banalnie i pretensjonalnie by to nie brzmiało, stoi u podstaw prawdziwej twórczości, prawdziwej sztuki. Można tworzyć z nienawiści, ale lepiej to robić z miłości".

Reżyser zanim za trzecim razem dostał się do Szkoły Filmowej, pracował jako garderobiany. W toku swojej twórczości kilkukrotnie przepracowywał swego rodzaju kompleks "amatora". W filmie z 1979 r. noszącym właśnie tytuł "Amator" reżyser ukazuje postać, która z tzw. "szarego człowieka" stojącego w opozycji do indywidualizmu twórczego czy odmiennego postrzegania rzeczywistości, staje się jej kreatorem, przyjmując na siebie odpowiedzialność twórcy. Czynny kontakt z medium filmowym - kamerą - zamienia szeregowego pracownika, zaopatrzeniowca w fabryce, w osobowość twórczą. Odtąd bohater staje badaczem i interpretatorem rzeczywistości, którą często podważa i modeluje. W ten sposób Kieślowski ukazuje przemianę dokonującą się na drodze od praktyki kreatywności do dojrzałej postawy twórczej.

Kluczowe przesłania przywołanych cytatów znajdują odzwierciedlenie w zestawieniu Twórczość i Coaching. Obydwa zjawiska służą transformacji - restauracji osobowości i tożsamości. Na łączącej je osi leżą otwartość, miłość i proaktywna postawa wobec drugiego człowieka.Jako czynna artystka wizualna, często jestem pytana co powoduje, że zajmuję się również coachingiem (czasami pytaniu towarzyszy charakterystyczny grymas uprzedzenia wobec coachingu). Odpowiadam: robię to z otwartości, ciekawości i miłości do drugiego człowieka. Coaching i twórczość mają wiele punktów stycznych. Przede wszystkim są drogą, podróżą i transformacyjną zmianą. 

Podczas warsztatu pokażę Ci kierunki coachingu twórczości, a także narzędzia, wspierające kreatywnego klienta
w drodze do wyzwolenia potencjału twórczego. A także:

-rozpoznasz i zdefiniujesz różnice pomiędzy kreatywnością a twórczością

-dowiesz się o sposobach wyłączania własnej "mapy" w pracy z artystami

-podejmiesz refleksję nad hasłem "od amatora do kreatora" i zapoznasz się z najważniejszymi cechami pracy coachingowej z twórcą profesjonalnym

-dostaniesz ode mnie autorskie narzędzie/ćwiczenie rozwijające świadomość twórczą

-poznasz narzędzie The Coaching Maps w kontekście coachingu twórczości

-dowiesz się jak wesprzeć klienta w wyborze drogi twórczej

Warsztat jest skierowany do:

coachów wszelkich specjalności chcących poszerzyć swój warsztat, doradców zawodowych, coachów kariery, psychoterapeutów, pedagogów, animatorów kultury, osób chcących realizować się twórczo. Zapraszamy również twórców ciekawych metody coachingowej i jej wykorzystania w pracy twórczej.

Prowadząca:

Daniela Tagowska, coach ICF ACC, specjalizuje się w coachingu marki osobistej
i biznesowej oraz w coachingu twórczości. Szkoli z metody Design Thinking i komunikacji marki. Artystka wizualna, eseistka, wykładowca Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu, gdzie prowadzi m.in. przedmiot "Coaching i facylitacja w procesach twórczych".Dyrektor Oddziału ICF Wrocław.

Inwestycja w rozwój 50 zł. Dla członków ICF udział w spotkaniu jest BEZPŁATNY.

KONTAKT :

Dodatkowych informacji udzielają:

Barbara Lebedowicz - Dyrektor Oddziału Lublin ICF Polska - mail - lublin@icf.org.pl

Edyta Dyrka - Wicedyrektor Oddziału Lublin ICF Polska - mail - lublin@icf.org.pl


W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej Rozporządzenie 2016/679), informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. przysługują Ci określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez ICF Polska (Polskie Stowarzyszenie Trenerów Rozwoju Osobistego). Jednocześnie na podstawie art. 13 Rozporządzenia 2016/679 informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. aktualne są poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez ICF Polska (Polskie Stowarzyszenie Trenerów Rozwoju Osobistego): 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest ICF Polska (Polskie Stowarzyszenie Trenerów Rozwoju Osobistego) z siedzibą w Warszawie 02 - 437 przy ul. Dźwigowej 6. 2. Kontakt z nami w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Twoich danych jest możliwy poprzez e - mail info@icf.org.pl 3. Twoje dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w celu informowania Cię o: a) wydarzeniach i działaniach oddziałowych oraz ogólnopolskich naszego Stowarzyszenia - ICF Polska; b) promocjach oraz innych akcjach, z których możesz skorzystać jako członek ICF Polska (zgodnie z naszym statutem, dostępnym na stronie www.icf.org.pl); c) ważnych wydarzeniach oraz sprawach organizacyjnych naszych oddziałów, a w szczególności tego, do którego bezpośrednio przynależysz. 4. Wskazane w pkt. 3 treści będziemy przesyłać do Ciebie taką drogą komunikacji, na którą wyraziłaś / wyraziłeś już zgodę (bądź wyrazisz w przyszłości). To oznacza kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej, sms / mms czy bezpośredniej rozmowy telefonicznej.
International Coach Federation Polska
Polskie Stowarzyszenie Trenerów Rozwoju Osobistego NIP: 5222811629
02-437 Warszawa KRS: 0000244482
ul. Dźwigowa 6 REGON: 140329208
e-mail: info@icf.org.pl www.icf.org.pl
5. Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne - nie przekazujemy ich żadnym podmiotom zewnętrznym oraz nie podlegają one profilowaniu. 6. Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać tak długo, jak będziesz wyrażać na to zgodę, tj. do czasu jej wycofania lub wniesienia sprzeciwu względem takiego przetwarzania. 7. Każdą zgodę, którą wyraziłaś / wyraziłeś możesz w każdym dowolnym momencie wycofać. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. 8. Dla celów dowodowych (by oświadczenie Twojej woli było dla nas jasne), prosimy o wycofywanie zgód drogą pisemną (patrz pkt.1) lub elektroniczną (patrz pkt.2). 9. Pamiętaj, że przysługuje Ci prawo do: a) dostępu do treści Twoich danych; b) żądania ich sprostowania; c) żądania ich usunięcia; d) ograniczenia ich przetwarzania; e) przenoszenia Twoich danych; f) wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania Twoich danych. 10. Przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, jeżeli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016 / 679. 11. Pamiętaj, że bez Twoich danych osobowych nie będziemy mogli pozostawać z Tobą w kontakcie, jednakże podanie ich przez Ciebie jest zupełnie dobrowolne. Ważne jest, by informacja o Twojej decyzji (zwłaszcza jej zmianie) szybko do nas docierała

ZAPRASZAMY!

Coachowie Oddziału Lublin ICF Polska

www.icf.org.plZobacz również:

szkolenia szkolenia w Lublinie wydarzenia Lublin coaching ICF kariera rozwój